HITACHI RAK-VJ25PHAE + RAC-VJ25PHAE 2.5 kW
HITACHI RAK-VJ25PHAE + RAC-VJ25PHAE 2.5 kW
Preview: HITACHI RAK-VJ25PHAE + RAC-VJ25PHAE 2.5 kW
Preview: HITACHI RAK-VJ25PHAE + RAC-VJ25PHAE 2.5 kW