HITACHI RAK-VJ35PHAE + RAC-VJ35PHAE 3.5 kW
HITACHI RAK-VJ35PHAE + RAC-VJ35PHAE 3.5 kW
Preview: HITACHI RAK-VJ35PHAE + RAC-VJ35PHAE 3.5 kW
Preview: HITACHI RAK-VJ35PHAE + RAC-VJ35PHAE 3.5 kW